Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Usługi nadzoru budowlanego

Treść

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szcawnicy-Jabłonce
zaprasza do sładania ofert
na inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi remontami
w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce 

 

termin składania ofert - 3 czerwca 2022 r. godz. 10.00

 

Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału zawiera załączone Zapytanie ofertowe.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1.1 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 1
Załącznik nr 1.1.1 – Projekt techniczny instalacje elektryczne wewnętrzne-zalicznikowe – zadanie nr 1
Załącznik nr 1.2 – Przedmiar robót – zadanie nr 1
Załącznik nr 1.3 – STWIORB- zadanie nr 1
Załącznik nr 2.1 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 2
Załącznik nr 2.1.1 – Rzut rysunku zbiornika p.poż – zadanie nr 2
Załącznik nr 2.2 – Przedmiar robót – zadanie nr 2
Załącznik nr 2.3 – STWIORB – zadanie nr 2
Załącznik nr 3.1 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 3
Załącznik nr 3.1.1 Rzut suteryn – Inwentaryzacja – zadanie nr 3
Załącznik nr 3.1.2 Rzut suteryn – Projekt- zadnanie nr 3
Załącznik nr 3.2 – Przedmiar robót – zadanie nr 3
Załącznik nr 3.3 – STWIORB – zadanie nr 3
Załącznik nr 4.1 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 4
Załącznik nr 4.2 – Przedmiar robót – zadanie nr 4
Załącznik nr 4.3 – STWIORB – zadanie nr 4
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

36156