Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Internat w Szczawnicy

Treść

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy funkcjonuje bezpłatny i całoroczny internat. Umożliwia on wychowankom realizację kształcenia, wspomaganie opiekuńczo - wychowawczej roli placówki oraz stwarza optymalne warunki dla uzdolnień i rozwoju pasji. Zapewnia stałą, całodobową opiekę wychowawczą i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Internat funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy (rok szkolny i okres wakacji). Posiada 43 miejsca w pokojach z łazienkami (pokoje są 2-, 3-osobowe). Do dyspozycji wychowanków w internacie pozostaje pokój socjalny  wyposażony w aneks kuchenny z lodówką i podstawowym sprzętem RTV i AGD oraz pralnie. W obiekcie znajduje się też kuchnia ze stołówką zapewniająca darmowe, całodzienne wyżywienie dla naszych mieszkańców. Dysponujemy też pomieszczeniami rekreacyjno-sportowymi jak: świetlica czy siłownia. Na zewnątrz budynku czas wolny wychowankowie mogą spędzić na boisku treningowym do piłki siatkowej, nożnej lub korcie tenisowym. Organizację zajęć wychowanków w internacie określa rozkład dnia i regulaminy wewnętrzne. Praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych oraz w formie oddziaływań indywidualnych.

Opiekę wychowawcą sprawują wykwalifikowani i doświadczeni wychowawcy. W Internacie realizujemy zadania w zakresie edukacji, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży. Stacjonarna placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia swym wychowankom udział w zajęciach kulturotwórczych wspomagających rozwój intelektualny, moralny, społeczny i psychofizyczny młodzieży według ich indywidualnych zainteresowań. Zajęcia te odbywają się na ogół poza grupą wychowawczą i prowadzone są w systemie sekcji i kół zainteresowań. Placówka zapewnia także swym wychowankom stałą opiekę psychologiczną.

Życie w internacie to mały krok ku dorosłości i samodzielności, dla wielu mieszkańców internat staję się ich drugim domem. Zadaniem kadry opiekuńczo- wychowawczej jest zapewnienie swym podopiecznym najlepszych warunków do ich rozwoju i funkcjonowania. Wykwalifikowana kadra czuwa nad nauką szkolną i praktyką zawodową wychowanków.

Celem naszej działalności jest stworzenie wychowankom optymalnych warunków umożliwiających kształcenie, a także wszechstronny rozwój postaw życiowych oraz przygotowanie do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

36200