Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Wsparcie psychologiczne

Treść

Wsparcie psychologiczne dla uczestników CKiW OHP w Szczawnicy- Jabłonce.

Wsparcie psychologiczne jest stałą pomocą psychologiczną dla uczestników jednostki opiekuńczo- wychowawczej i obejmuje obszar rozwoju emocjonalno-społecznego uczestnika OHP, uwzględniając:

  • zidentyfikowanie niepokojących objawów w postawach i ich wpływów na zachowanie uczestników;
  • zidentyfikowanie potrzeb oraz motywów, dla których zachowania problemowe są podejmowane;
  • określenie stopnia nasilenia doświadczanych trudności i ich wzajemnych oddziaływań;
  • wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów problemów doświadczanych przez uczestników.

Poradnictwo psychologiczne jest niezmiernie istotne dla osób młodych borykających się z nagromadzonymi wydarzeniami życiowymi lub przeżywających kryzysy rozwojowe. W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce trwają indywidualne konsultacje psychologiczne, podczas których uczestnicy otrzymują pomoc i mogą rozwiązywać swoje trudne sytuacje społeczne i osobiste. Zajęcia prowadzą doświadczeni psycholodzy, którzy są do dyspozycji dla naszych wychowanków i rodziców. Spotkania odbywają się według ustalonego harmonogramu, zarówno w Szczawnicy, jak i Jabłonce. Są to konsultacje telefoniczne, online oraz spotkania indywidulane i grupowe, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu bez udziału osób trzecich przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Każdy z rodziców ma możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia psychologicznego w w/w formie.

Dyżury psychologów

Jabłonka – mgr Kinga Rokicka- Stafira

Każdy wtorek 8.00-12.00

Tel. 18 265 24 83

Szczawnica- mgr Michał Winnicki

28.04- 15.00-20.00

12.05; 26.05- 15.00-20.00

02.06; 16.06- 15.00-20.00

Tel. 18 262 24 72

40549