Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Programy wychowawcze

Treść

Program wychowawczy jest jedną z podstawowych form pracy opiekuńczo- wychowawczej w OHP. Jest zespołem kompleksowych działań, ukierunkowanych na kształtowanie postawy, wiedzy i umiejętności uczestników. Służy przygotowaniu młodzieży do samodzielnego funkcjonowania społecznego oraz zawodowego. Zawiera układ działań realizatora, działań młodzieży oraz ich działań wspólnych. Jest logicznie skonstruowanym przebiegiem oddziaływań zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych celów. Programy wychowawcze klasyfikujemy ze względu na zasięg adresatów: programy lokalne, wojewódzkie i ogólnopolskie. Ze względu na zakres tematyczny wyróżniamy programy edukacyjno- profilaktyczne, resocjalizacyjne, aktywizujące- zawodowo. Oprócz programów wychowawczych Centrum realizuje także programy autorskie dzięki którym młodzież poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Centrum propaguje także działalność innowacyjną, nowatorskie postawy w pracy z młodzieżą, metodami rozwijającymi twórcze myślenie i kreatywność.

Realizacja programów wychowawczych, autorskich oraz innowacji w II semestrze:

Programy edukacyjno- profilaktyczne lokalne tj.:

 • „ Asertywność i techniki antystresowe”
 • „Umysł jest jak spadochron. Nie działa, kiedy nie jest otwarty”
 • „Chroń Ziemię – masz tylko jedną”
 • ,, Nowoczesne formy rekreacji”
 • ,,Świat artysty”
 • ,,Bezpieczeństwo w dobie pandemii”
 • „Świat pokus” - umiejętność mówienia NIE!
 • „ Aktywność fizyczna w czasie pandemii”
 • „Zdrowi sprawni bez nałogów”

Programy resocjalizacyjne lokalne tj.:

 • „ W stronę słońca”

Programy ogólnopolskie tj.:

 • ,,Ars-czyli jak dbać o miłość”
 • ,,Znamię –znam je”
 • „Podstępne WZW”

Programy wojewódzkie tj.:

 • „Wybierz Zycie pierwszy krok”

Innowacje pedagogiczne tj.

 • „Rozwijamy wyobraźnię przestrzenną”
 • „Permakultura- w harmonii z naturą”
36162