Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Misja

Treść

Misją Centrum jest kształcenie i wychowanie młodzieży o zróżnicowanym potencjale. Dopasowujemy swoje kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i wyposażamy absolwenta w umiejętność poruszania się na rynku pracy.

Centrum jest miejscem, w którym uczniowie czują się dobrze, do której lubią chodzić, która daje im poczucie własnej wartości oraz bezpieczeństwa. Rodzice współpracują z Centrum, biorąc współodpowiedzialność za przebieg procesu kształcenia i wychowania.

Na bieżąco przekazywane są uczestnikom  nowości techniczne i zawodowe. Poziom kształcenia jest najwyższy z możliwych w realnej rzeczywistości. Współpracujemy z instytucjami i samorządami  dbając o dobro naszych uczestników.

Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje gwarantując realizację zadań w sposób nowoczesny i zgodny z potrzebą czasu. Baza Centrum jest stale rozwijana i wzbogacana, pozwala efektywnie kształcić umiejętności zawodowe wychodząc naprzeciw narastającym oczekiwaniom pracodawców i zmieniającym się wymaganiom rynku pracy. Kadra pedagogiczna systematycznie przeprowadza badanie jakości pracy a uzyskane wyniki wykorzystuje do stałego doskonalenia funkcjonowania placówki we wszystkich obszarach jej działania.

CELE GŁÓWNE:

  1. Stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości uczestnika.
  2. Rozwijanie zdolności twórczych myślenia i sprawnego działania.
  3. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia oraz sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.
  4. Efektowna współpraca ze środowiskiem rodzinnym uczestnika.
  5. Integracja z różnymi środowiskami, które mają wpływ  na rozwój Centrum. 

PRIORYTETY:

  1. Podnoszenie efektów kształcenia,
  2. Podnoszenie bezpieczeństwa,
  3. Rozwijanie bazy technicznej Centrum,
  4. Promocja placówki,
  5. Doskonalenie kadry wychowawczej.
36169