Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Aktywni górą - PO WER

Treść

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce realizuje projekt Aktywni górą, który jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest udzielenie wsparcia dla 1500 osób młodych w wieku 15-20 lat prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy w trakcie trwania projektu, tj. od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 13 484 760,56 PLN

 

W Szczawnicy projekt realizowany jest dla grupy 10 osób w wieku od 15-20 lat, którzy są uczestnikami OHP na ostatnim roku poziomu kształcenia (uczniowie znajdujący się w III klasie szkoły branżowej).

Miejsce realizacji projektu: siedziba Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce,
ul. Szlachtowska 75 34-460 Szczawnica

Uczestnicy projektu maja możliwość wzięcia udziału w następujących darmowych formach wsparcia:

  • Diagnoza kompetencji społecznych,
  • poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej,
  • szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO – European Skills/Competences, Qualifications and Occupations,
  • kurs prowadzący do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych,
  • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika.

Korzyści z udziału w projekcie:

  • uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach
  • rozwinięcie kwalifikacji zawodowych
  • podniesienie kompetencji społecznych
  • zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy
  • uzyskanie stypendium szkoleniowego.

 

Koordynator projektu: Kinga Lorczyk, nr tel. 18 262 27 80 dostępny w siedzibie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica 

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży ECAM https://dokariery.pl/aktywni.

 

RELACJE Z PRZEBIEGU PROJEKTU

 

44618