Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

PNWM

Treść

PNWM – Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży jest partnerem dla szkół, organizacji, inicjatyw młodzieżowych oraz instytucji na rzecz młodzieży, która swoje działania realizuje we wszystkich regionach Polski i Niemiec. PNWM pozwala na organizację spotkań  oraz współpracę młodych Polaków oraz Niemców, tak aby mogli oni się nawzajem poznać, zaspakajać swoją ciekawość oraz budować przyjaźnie na długie lata. Dofinansowane są projekty o bardzo zróżnicowanej tematyce, formach realizacji oraz koncepcjach pedagogicznych. Spotkania te opierają się na  wspólnej nauce, podejmowaniu działań oraz dzieleniu się wśród młodych ludzi swoimi przeżyciami. Młodzież poprzez realizację działań w ramach PNWM ma możliwość odkrywania i dostrzegania występujących różnic i podobieństw oraz uczyć się doceniać i szanować to co ich otacza oraz tego co obce i nieznane. Polsko-niemieckie spotkania są okazją dla młodych ludzi do aktywnego brania udziału, angażowania się i współdecydowania oraz budowania w sobie pewności siebie i wspierania rozwoju osobistego. Nasze działania opierają się na zasadzie subsydiarności, partnerskich relacjach, zaufaniu oraz wykorzystaniu praktycznej wiedzy.

36200