Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce  
organizuje nabór na rok szkolny 2022/2023
w następujących kierunkach kształcenia:

Nazwa CKiW w Szczawnicy Filia CKiW w Jabłonce
mechanik pojazdów samochodowych
nauka trwa 3 lat

fryzjer
nauka trwa 3 lata;
kucharz
nauka trwa 3 lata;
sprzedawca
nauka trwa 3 lata;
murarz - tynkarz
nauka trwa 3 lata;
kaletnik
nauka trwa 3 lata;
kamieniarz
nauka trwa 3 lata;
cukiernik
nauka trwa 3 lata;
elektromechanik pojazdów samochodowych
nauka trwa 3 lata;
ślusarz
nauka trwa 3 lata;

Warunki przyjęcia: 

 1. świadectwo ukończenia szkoły;
 2. podanie;
 3. 3 zdjęcia;
 4. orzeczenie lekarskie;
 5. wyciąg z dowodu osobistego rodzica;
 6. PESEL ucznia;
 7. nie ukończony 18 rok życia.

Młodzieży zapewniamy: 

 • praktyczną naukę zawodu we własnych warsztatach szkoleniowych i u pracodawców;
 • możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie;
 • opiekę kadry wychowawczej;
 • rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w ramach kół zainteresowań (artystyczne, sportowe, recytatorskie, turystyczne i inne);
 • atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu w ramach zajęć dydaktyczno wychowawczych (wycieczki, rajdy, zawody sportowe, konkursy plastyczne, itp.). 

 Do pobrania:

 1. podanie o przyjęcie do CKiW w  Szczawnicy;
 2. podanieo przyjęcie do Filii CKiW w Jabłonce;
 3. podanie o przyjęcie do internatu w Szczawnicy;
 4. podanie o przyjęcie do internatu w Jabłonce.

40549