Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Polsko - Ukraińska WM

Treść

Polsko-ukraiński fundusz wymiany młodzieży.
Fundusz ten wspiera finansowo i merytorycznie pomysły inicjowane przez młodych ludzi. 
Głównym celem działań realizowanych  w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży jest: budowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych, zachęcanie młodzieży i osób z nią pracujących do podejmowania wspólnych działań, prowadzących do wzajemnego poznania się i zaprzyjaźnienia przedstawicieli obydwu narodów, odkrywania wspólnych korzeni, przełamywanie występujących uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz mających miejsce we współczesnych relacjach, opracowywanie zagadnień organizacyjno-prawnych służących do efektywniejszego wspierania wymian młodzieży.
Działania w ramach polsko-ukraińskiego funduszu wymiany młodzieży  finansowane  są ze środków, pozostających po stronie polskiej w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po stronie ukraińskiej w dyspozycji Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.
 

40548