Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

"Alternatywa dla wirtualnego świata"

Treść

"Alternatywa dla wirtualnego świata" to projekt polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży  zrealizowanej w ramach programu ERASMUS+, w partnerstwie z Chmielnickim Miejskim Związkiem Polaków im. Władysława Reymonta w terminie od 10 - 16  czerwca 2019 r.

Projekt powstał z inicjatywy 26 osobowej grupy młodych osób z Ukrainy i Polski w wieku od 13-19 lat.

Realizacja projektu przyczyniła się do integracji młodzieży, poznania alternatywnych formy dla spędzania wolnego czasu, wymiany doświadczeń, zdobycia umiejętności w zakresie wykorzystywania dóbr technologicznych, możliwości internetu, zwiększenia umiejętności wyrażania swoich poglądów z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się także do zwiększenia świadomości międzykulturowej uczestników wymiany, ich rówieśników, społeczności lokalnej oraz organizacji uczestniczących, a także do podniesienia poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności osób z mniejszymi szansami, wzmocniła międzynarodowy poziom aktywności młodzieży oraz potencjał organizacji w Krajach Partnerskich.

Głównym celem projektu było: pobudzenie krytycznego myślenia i zwiększenie poczucia inicjatywy młodych ludzi, a także promowanie różnorodności dialogu międzykulturowego, międzypokoleniowego, wspólnych wartości wolności tolerancji i poszanowania praw człowieka.

Działania w ramach projektu skupiały się na poszukiwaniu przez młodzież alternatywnych form spędzania wolnego czasu innych niż wirtualna rzeczywistość. Podczas realizacji wymiany młodzież uczestniczyła w zaplanowanych przez siebie działaniach, które opierały się na edukacji pozaformalnej: grach terenowych, animacjach językowych, warsztatach pod hasłem Cyberprzestrzeń - jak się w niej odnaleźć", debacie nt. form pędzania wolnego czasu, zajęciach integracyjnych, grach symulacyjnych, warsztatach w domu seniora. Realizacja projektu wywarła wpływ głównie na uczestników projektu, organizacje wnioskującą i partnera z Ukrainy, a także na społeczność lokalną w tym grupę seniorów ze Szczawnicy, rówieśników uczestników z pobliskiej szkoły w Polsce, rówieśników uczestników z Ukrainy. Uczestnicy projektu zyskali umiejętność autoprezentacji, umiejętność wyrażania swoich poglądów z poszanowaniem praw drugiego człowieka, pewność siebie. Młodzież nauczyła się bardziej krytycznie wykorzystywać technologię dostępną w cyberprzestrzeni, nabyła umiejętność organizowania własnego procesu uczenia się, efektywnego zarządzania swoim czasem, planowania ścieżki kariery, wykształciła postawę tolerancji i zrozumienia wobec różnorodności.

40548