Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Rozwój zawodowy

Treść

Młodzieżowe Centrum Kariery (MCK) realizuje zadania z zakresu poradnictwa i doradztwa dla młodzieży uczącej się oraz poszukującej pracy. Głównym celem funkcjonowania jest pomoc w nauce aktywnego poszukiwania pracy, trafnego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej oraz przygotowanie młodych ludzi do płynnego przejścia ze świata edukacji na rynek pracy.

Doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery udziela informacji o możliwościach kształcenia, szkoleniach, poszukiwanych zawodach na lokalnym rynku pracy, przygotowuje młodzież do planowania kariery zawodowej, uczy technik autoprezentacji, bada preferencje zawodowe, umożliwia ocenę mocnych i słabych stron, przeprowadza testy zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Pośrednik pracy zajmuje się poznaniem przez młodzież zagadnień dotyczących rynku pracy, daje okazję do nabycia wiedzy z zakresu technik i metod poszukiwania pracy, umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych: życiorysu, listu motywacyjnego, własnej oferty, pomaga zgłębić sztukę autoprezentacji i skutecznej komunikacji podczas rozmowy z pracodawcą.

Usługi MCK przeznaczone są głównie dla młodzieży między 15 a 25 rokiem życia. Działania MCK skierowane są jednak na wszystkie osoby zainteresowane tematyką rynku pracy oraz przedsiębiorczości.

36156