Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Erasmus+

Treść

ERASMUS + jest programem Unii Europejskiej.  Został stworzony jako kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 roku.

Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego uczestników oraz kształcenia i uczenia się przez całe życie. Działania podejmowane w ramach programu prowadzą do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, spójności społecznej, tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy, wspierania innowacji oraz wzmacniania aktywności obywatelskiej i tożsamości europejskiej. Poprzez udział w programie uczestnicy w każdym wieku uczą się w sposób nieformalny i poza formalny, zdobywają kwalifikacje i umiejętności niezbędne do tego, aby w aktywny sposób uczestniczyć w demokratycznym społeczeństwie oraz nabywają umiejętność akceptacji międzykulturowej. Ponadto łatwiej jest im odnaleźć się na rynku pracy.

W ramach programu ERASMUS+ w naszej jednostce zostały zrealizowane  następujące projekty:


 

Staż zawodowy w ramach programu ERASMUS+:

Grupa 10 uczestników ze Słowacji w dniach 13.06. 2021 r. – 26.06.2021 r. odbyła 14 dniowy staż zawodowy w ramach programu Erasmus+. Program stażu był realizowany w  dwóch kierunkach takich jak: administracja i agroturystyka. Pierwszy tydzień staży młodzież odbywała w instytucjach zewnętrznych poza Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce. Grupa 5 osób z agroturystyki odbywała staż w Pienińskim Parku Narodowym, natomiast grupa 5 osób z administracji odbywała staż w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem. Podczas drugiego tygodnia stażu młodzież poznawała pracę na poszczególnych stanowiskach  w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce oraz brała udział w różnych warsztatach edukacyjnych związanych z ich kierunkiem kształcenia. W wolnym czasie młodzież korzystała z otaczającej przyrody i walorów przyrodniczych oraz lokalnych atrakcji.

40531