Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Absolwenci

Treść

Absolwent procesu wychowawczego OHP to człowiek przygotowany do wejścia na rynek pracy i sprawnie funkcjonujący w roli pracownika, w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwent OHP, który ukończył określony cykl kształcenia pod opieką OHP, może dalej liczyć na wsparcie instytucji, zgodnie z ofertą Klubu Absolwenta OHP. Elementem działań wychowawczych w Ochotniczych Hufcach Pracy jest monitorowanie sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów instytucji. Sytuacja życiowa młodego człowieka, który ukończył naukę w OHP świadczy o tym, w jakim stopniu pobyt w jednostce opiekuńczo- wychowawczej przyczynił się do poprawy jakości życia i wpłynął na zmianę jego postawy życiowej.  W ramach działań monitorowania losów absolwentów w Centrum w Szczawnicy- Jabłonce funkcjonuje Klub Absolwenta OHP ( jeden w Szczawnicy, drugi w Jabłonce). Celem Klubu Absolwenta jest podejmowanie działań z udziałem absolwentów, w tym umożliwienie spotkań wychowanków z kadrą i uczestnikami. Do zadań Klubu należy min. realizacja Planu wsparcia absolwentów OHP, wspomaganie rozwoju zawodowego absolwentów, tworzenie inicjatyw integrujących środowisko, monitorowanie losu byłych wychowanków oraz prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych.

W Centrum w Szczawnicy- Jabłonce organizowane są 4 spotkania Klubu Absolwenta, dwa razy w roku, w czerwcu i grudniu.  Podczas cyklicznych spotkań dokonywana jest analiza efektywności działań edukacyjnych podejmowanych wobec wychowanków OHP poprzez badanie ich sytuacji społeczno- zawodowej.

36162