Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

2014

Treść

 Archiwum 2014


Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem stanowiących element realizacji projektu "Równi na rynku pracy - YEI" dotyczących „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętych Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój unieważniony


Usługi z zakresu grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz treningi umiejętności społecznych stanowiących element realizacji projektu "Równi na rynku pracy - YEI" dotyczących „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój wyniki postępowania


Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z prawnikiem stanowiących element realizacji projektu "Równi na rynku pracy - YEI" dotyczących „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój wyniki postępowania


Przeprowadzenie kursu języka angielskiego stanowiącego element realizacji projektu "Równi na rynku pracy - YEI" dotyczących „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

 

wyniki postępowania


Przeprowadzenie kursów zawodowych stanowiących element realizacji projektu "Równi na rynku pracy - YEI" dotyczących „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

wyniki postępowania


 

36196