Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

2013

Treść

Archiwum 2013


Dostawa oleju opałowego lekkiego
dla kotłowni olejowych w Szczawnicy oraz w Jabłonce
wyniki postępowania


Dostawa artykułów żywnościowych
dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce
wyniki postępowania


Przeprowadzenie kursu komputerowego oraz warsztatów informatycznych stanowiących element realizacji projektu "Nowe Perspektywy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r. wyniki postępowania


Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B stanowiącego element realizacji projektu "Nowe Perspektywy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r.

wyniki postępowania


Przeprowadzenie kursu zawodowego stanowiącego element realizacji projektu "Nowe Perspektywy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r. wyniki postępowania

Dostawa materiałów biurowych i tonerów w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z porozumieniem nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
wyniki postępowania


Usługi z zakresu wsparcia psychologicznego stanowiące element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z porozumieniem nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
wyniki postępowania


Przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych stanowiących element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z porozumieniem nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
wyniki postępowania


Przeprowadzenie kursu języka angielskiego stanowiącego element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z porozumieniem nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
wyniki postępowania


Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z porozumieniem nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
wyniki postępowania


Dostawa wyprawki edukacyjnej do realizacji warsztatów wyrównawczych w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z porozumieniem nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
wyniki postępowania


Dostawa wyprawki edukacyjnej do realizacji warsztatów wyrównawczych w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z porozumieniem nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
wyniki postępowania


Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek
wyniki postępowania


Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B stanowiącego element realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z porozumieniem nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
[podpisanie umowy w 2014 r.]

wyniki postepowania


Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych w Szczawnicy i Jabłonce
[podpisanie umowy w 2014 r.]
wyniki postepowania


Dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy–Jabłonce
[podpisanie umowy w 2014 r.]
wyniki postepowania


Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy–Jabłonce
wyniki postępowania


36158