Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

2012

Treść

 

Archiwum 2012


Dostawa oleju opałowego lekkiego
dla kotłowni olejowych w Szczawnicy oraz w Jabłonce
wyniki postępowania


Dostawa artykułów żywnościowych
dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce
wyniki postępowania 


Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce
wyniki postępowania 


Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego stanowiącego element realizacji projektu "Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA POKL.01.03.03-00-065/12 z dnia 20 września 2012 r. wyniki postępowania 


Przeprowadzenie kursu języka angielskiego stanowiącego element realizacji projektu "Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA POKL.01.03.03-00-065/12-00 z dnia 20 września 2012 r. wyniki postępowania 


Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z psychologiem stanowiących element realizacji projektu "Nowe Perspektywy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r. wyniki postępowania 


Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji projektu "Nowe Perspektywy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r. wyniki postępowania 


Przeprowadzenie zajęć wyrownawczych z przedmiotów szkolnych stanowiących element realizacji projektu "Nowe Perspektywy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r. wyniki postępowania 


Przeprowadzenie kursu języka angielskiego stanowiącego element realizacji projektu "Nowe Perspektywy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r. wyniki postępowania 


Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji projektu "Nowe Perspektywy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-069/12-00 z dnia 28 września 2012 r. wyniki postępowania


Dostawa materiałów biurowych i tonerów w ramach projektów „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2 oraz "Nowe Perspektywy" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 wyniki postępowania


Dostawa materiałów biurowych w ramach projektów „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2 oraz "Nowe Perspektywy" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 wyniki postępowania


Dostawa wyprawki edukacyjnej do realizacji zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 wyniki postępowania

36169