Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Szkolimy się

Szkolimy się

Treść

28 lipca pracownicy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce uczestniczyli w wewnętrznym szkoleniu, z zakresu wdrażania projektów unijnych w jednostce, które odbyło się w Szczawnicy. Szczególną uwagę poświęcono programowi: Europejski Korpus Solidarności.

Podczas szkolenia pracownicy zostali poinformowani na temat tego jak funkcjonuje Europejski Korpus Solidarności, jakie są jego cele i założenia oraz jak pomagać młodzieży z naszej jednostki realizować projekty solidarnościowe. Została także poruszona tematyka: Strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży, Europejskiej wartości dodanej czy zasady empowerment. Kadra pracująca na co dzień z młodzieżą zyskała większą świadomość na temat realizacji przedsięwzięć z większym zaangażowaniem młodych osób we wszystkie czynności.

Dodatkowo zostały przeprowadzone konsultacje z pracownikami związane z wnioskami o akredytacje w ramach programu Erasmus+ w sektorze Młodzież oraz Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Określono najważniejsze potrzeby i cele organizacji w tym zakresie.

Podsumowano także bieżący stan realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym planowane wymiany młodzieży i kwestie organizacji staży zawodowych.

Na zakończenie spotkania pracownicy sprawdzili swoją wiedzę na temat Europejskiego Korpusu Solidarności w formie cyfrowego quizu, przygotowanego za pomocą aplikacji kahoot.

 

Kinga Lorczyk

32286