Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

„Moc kultury dawniej i dziś”

Treść

„Moc kultury dawniej i dziś” to projekt polsko-słowackiej wymiany międzynarodowej zrealizowanej w ramach programu ERASMUS+, w partnerstwie ze Spojeną Skolą w Niżnej w terminie od 18.09- 24.09.2017 r.

W wymianie udział wzięło 30 osób, w tym 5-cioro liderów (opiekunów projektu) oraz 25 osobowa grupa młodzieży. 

Celem tego projektu było zapoznanie młodzieży z kulturą oraz panującymi obyczajami charakterystycznymi dla regionu Orawy oraz części małopolski a także wykształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec innych ludzi.

Projekt przyczynił się do przełamała bariery językowejwśród młodzieży, poprzez ćwiczenie języka obcego w praktyce. Uczestnicy wymiany poznali obce modele zachowań, docenili wartości naszej kultury, religii oraz nauczyli się właściwie oceniać postępowanie innych narodowości, co zwiększyło ich świadomość kulturową.

40548