Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

„Szlakiem tradycyjnych zawodów”

Treść

„Szlakiem tradycyjnych zawodów” to projekt polsko – słowackiej wymiany międzynarodowej zrealizowanej w ramach programu ERASMUS+, w partnerstwie ze Spojeną Skolą w Niżnej, w terminie od 07.05-13.05.2018 r.

W wymianie udział  wzięło 30 osób w tym 4 opiekunów projektu oraz 26 osobowa grupa młodzieży.

Celem projektu było zwiększenie znajomości innej kultury, obyczajów, tradycji oraz międzypokoleniowego przekazywania wiedzy. Uczestnicy mieli za zadanie wyszukanie elementów składających się na wspólną kulturę europejską.

Projekt został zrealizowany w pełnym stopniu, dzięki niemu młodzież poznała tradycyjne zawody, zwiększyła swoją samodzielność, zyskała większe poczucie własnej wartości, oraz motywację do poszerzenia swojej wiedzy i dalszego kształcenia. Poszerzyła również  swoje kompetencje takie jak: świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje międzykulturowe, umiejętności praktyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność rozwiązywania problemów, uczenia się.

Pliki do pobrania

40526