Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym

Treść

Jak co roku Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy wraz z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zorganizowała XVI już edycję Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19, konkurs odbył się w formule online.

Konkurs stwarza możliwość rozwijania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, co z kolei przyczynia się do wzrostu kompetencji zawodowych, również w perspektywie zatrudnienia.

W dniu 7 czerwca 2021r. Komisja konkursowa zakwalifikowała naszego uczestnika Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, filia w Jabłonce Mateusza Korbel do Finału XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy informatycznej Młodzieży OHP. Jesteśmy ogromnie dumni i pełni podziwu dla naszego uczestnika, który otrzymał wyróżnienie w Finale Konkursu. Mateusz jako jeden z 12 uczestników, 15 czerwca 2021r. o godzinie 9.00 wziął udział w etapie finałowym Konkursu realizowanego w formie on-line. Test zawierał 25 pytań typu zamkniętego jednokrotnego wyboru i udostępniony został na platformie Microsoft Forms. Następnie odbyło się przesłuchanie dotyczące wykonanej pracy konkursowej naszego podopiecznego, który doskonale sobie poradził  prezentując swoje dzieło  pn. „Orawa – moja mała Ojczyzna”. Praca ta została wykonana z  myślą o upamiętnieniu Jubileuszu 100 rocznicy przyłączenia Górnej Orawy do Polski, która przypada  właśnie w tym roku.  Naszemu wychowankowi życzymy wielu sukcesów, pogłębiania swojej pasji oraz dalszego rozwoju osobistego.

Kierownik: Małgorzata Cegielna-Czerwień

7605