Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Korpus Solidarności

Treść

Europejski Korpus Solidarności jest  to międzynarodowy program Komisji Europejskiej, który został utworzony 5 października 2018 roku jako następca Wolontariatu Europejskiego istniejącego w latach 2014-2018.

Zbudowany jest on z trzech filarów: projektu wolontariatu, projektu solidarności oraz staży i miejsc pracy.Wszelkie działania finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Głównym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest popularyzowanie solidarności poprzez podejmowane działania na rzecz wolontariatu. Program ma na celu odpowiadać na bieżące wyzwania społeczne poprzez włączenie młodych ludzi i organizacji  w działania skierowane na solidarność, demokracje i obywatelstwo w Europie. Wszelkie podejmowane działania opierają się na poszanowaniu godności ludzkiej, idei solidarności, praw człowieka oraz równości wszystkich osób.

29605