Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Struktura

Treść

Struktura Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce :

Dyrektor - Jan Jurek
   
Zastępca Dyrektora - Henryk Węglarz
   
Pion finansowy  
Główny Ksiegowy - Jadwiga Czajka
Kadry  
Spec. ds. kadr, bhp - Urszula Ptak
Pion wychowania   
Kierownik internatu - Katarzyna Mastalska
Pion organizacyjny  
Kierownik
Pion kształcenia zawodowego   
Kierownik - Grzegorz Ptaszek
Filia CKiW w Jabłonce  
Kierownik - Grażyna Pilch
tel.fax 18 265-24-83

 

   
Kierownik internatu - Małgorzata Cegielna - Czerwień

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce jest podporządkowane bezpośrednio Komendantowi Głównemu OHP.

36169