Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

„PODZIEL SIĘ WSPOMNIENIAMI Z OHP” - Konkurs fotograficzny dla absolwentów

Treść

 

Zapraszamy wszystkich absolwentów CKiW OHP w Szczawnicy- Jabłonce do udziału w konkursie fotograficznym „ Podziel się wspomnieniami z OHP”. Zadaniem uczestników jest przesłanie zdjęcia dokumentującego pobyt absolwenta w OHP (nauka, praktyka, pobyt w internacie, udział w konkursach i imprezach Centrum itp.) Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od jednego do trzech zdjęć. Konkurs adresowany jest do wszystkich Absolwentów Jabłonce - oddzielnie dla Szczawnicy i Jabłonki. Termin nadsyłania prac do 4 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2020 roku. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
Więcej informacji w załączonym regulaminie konkursu. Zapraszamy do udziału i razem powspominajmy stare, dobre czasy, bowiem „ wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy!!!”

 

Regulamin konkursu 

 

Opr. Kierownik Internatu

5315